biznesmen-gospodarstwa-smartphone-na-laptopie-w-biurze_1262-2232
05 Lut
12:46

Rozliczenie na druku PIT-37

Za pomocą formularza PIT-37 rozlicza się najpopularniejsze przychody, w tym przychody z pracy, umów zlecenie i o dzieło oraz emerytur. Zapraszamy na krótki przegląd wiedzy na temat zagadnień związanych z rozliczeniem na formularzu PIT-37.

Kto rozlicza się wykorzystując druk PIT-37?

Jeżeli chodzi o PIT 37 rozliczenie podatku za pomocą tego druku powinien wypełnić każdy kto uzyskał przychody: ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, z działalności wykonywanej osobiście, z praw autorskich i innych praw majątkowych, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z emerytur lub rent krajowych, ze świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, z należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

zbliżenie-pisaka-z-kalkulatora_1160-341W związku z powyższym PIT-37 jest najczęściej zakładanych zeznaniem podatkowym. Taką formę obowiązkowego rozliczenia rocznego z podatku wybierają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej 18% lub 32%, czyli na zasadach ogólnych. Mowa tutaj o przychodach wyłącznie uzyskanych w Polsce oraz za pośrednictwem podatnika, np. pracodawcy, zleceniodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skąd czerpać informacje do wypełnienia PIT-37?

W związku z tym, że PIT-37 dotyczy przychodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika, taki druk wypełnia się w oparciu o: PIT-11 – dokument dostarczony przez pracodawcę czy zleceniodawcę, w którym wskazywane są między innymi dochody z prawy, umów o dzieło i umów zlecenia, działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich; PIT-8C – na tym dokumencie wykazywane są np. dochody osiągięte ze stypendium; PIT-40A/11A – dokument, na którym wykazuje się dochody z emerytur, rent i zasiłków; PIT-R – dokument, na którym wykazuje się dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

« »