podatek
16 Lip
12:00

Jak składać pit 28? Jakiego rodzaju zasady trzeba znać? Co jest najbardziej istotne w czasie rozliczenia tego rodzaju deklaracji?

Czy wiadomo do jakich zadań służy pit 28 i jak go trzeba wypełnić? Wiele osób każdego roku powinien go wypełniać, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, jak tego dokonać. Nasz poradnik wszelkie wątpliwości.

podatek
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Taką deklarację trzeba wypełnić, jak w roku podatkowym uzyskujemy przychody opodatkowane w kształcie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych w dwóch dziedzinach. Może to być pozarolnicza działalność gospodarcza, z innej różne umowy, typu umowa najmu, dzierżawy albo pozostałych umów o dość identycznym charakterze. Deklaracja takiego rodzaju odnosi się do osób, jakie do dwudziestego stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o doborze właśnie takiego sposobu opodatkowania.

Jak zaś zaczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w trakcie roku podatkowego, to takie oświadczenie należy składać do dnia, jaki poprzedza dzień rozpoczęcia tego rodzaju działalności, nie powinien być to jednakże później niż w momencie uzyskania pierwszego przychodu. W sytuacji zdobywania przychodu z wynajmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przedkłada się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca który następuje po miesiącu, jak osiągnął przychód z takiego tytułu (program na 2016). Może być również do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy tego rodzaju przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego. Prawo do ryczałtu jest obowiązujące na cały rok podatkowy, lecz w roku kolejnym już to nie obowiązuje, jeśli podatnik przekroczy limit przychodu sto pięćdziesiąt tysięcy euro.

rozliczenie
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednakowoż jest w stanie stracić możliwość ryczałtu przez rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, jakich nie może się rozliczać ryczałtem lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez dany czas od chwili podjęcia działalności. Przekroczenie limitu dochodów w momencie roku podatkowego nie ma wiadomego wpływu na ogólne zasady. Za dany rok podatkowy, także po przekroczeniu limitu musimy przedłożyć deklarację pit 28. Najbardziej korzystnie zrobić to przez internet, czyli pit 28 – czytaj o pit 28. Takie działania zdecydowanie pomaga w przeprowadzeniu całego działania. Taka procedura jest więc łatwiejsza i szybciej jesteśmy w stanie ją wykonać, nie wychodząc nawet z domu.
«